Lean Six Sigma Black Belt

Complete training voor € 4350,-

Hoogst gewaardeerde Lean Six Sigma Black Belt opleiding van Nederland

Bijzonder praktijkgericht

Binnen 10 lesdagen volledig opgeleid

Behaal binnen 10 lesdagen je certificaat door de Lean Six Sigma Black Belt training te volgen bij 5ST3PS. Onze vakkundige trainers uit de praktijk leren je niet alleen om veranderingstrajecten succesvol uit te voeren, maar ook om een goede leider te zijn. Onze bijzonder praktijkgerichte Lean Six Sigma Black Belt cursus wordt gecombineerd met een bedrijfsbezoek en een echte casus. Na het behalen van je examen beschik je over de kennis en kunde om complexe Lean Six Sigma projecten succesvol te begeleiden.

Lean Six Sigma Black Belt bij 5ST3PS

Je profiteert van de onderstaande voordelen wanneer je de Lean Six Sigma Black Belt training bij 5ST3PS volgt:

De hoogst gewaardeerde Lean Six Sigma Black Belt opleiding van Nederland (9,8 over 500+ reviews)

In 10 lesdagen volledig opgeleid conform de Body of Knowledge van ASQ, IASSC, CSSC en LeanSixSigmaConsultant

Direct aan de slag als Lean Six Sigma Black Belt professional

Bijzonder praktijkgericht met een bedrijfsbezoek onder voorbehoud, cases uit de praktijk en de mogelijkheid om jouw eigen casuïstiek in te brengen

5ST3PS is CRKBO & NRTO geaccrediteerd

Kies zelf het tijdstip van je examen

Compacte groepen: maximaal 8 deelnemers

Ongekend scherpe prijs van € 4350,-

Gunstige lestijden: geen last van files

Hoe is de Lean Six Sigma Black Belt training opgebouwd?

Module 1: Waardestroom

In de eerste module starten we met de vraag wat kwaliteit is en hoe je daartegen aan kijkt vanuit traditionele methoden en de methoden die we kennen als Lean en Six Sigma. Vervolgens gaan we aan de slag met het procesdenken en hoe we vanuit onze discipline aankijken tegen problemen. Centraal in Lean staat de waardestroom en de verspillingen die hierin ontstaan en voor de problemen zorgen. Hierbij komen 2 benaderingen aan bod: traditionele benaderingen en Lean.

 

In deze les gaan we praktisch aan de slag aan de hand van een simulatie hoe we de waardestroom in kaart brengen en verspillingen identificeren. En het proces wat je gaat verbeteren en wat kritisch is voor de kwaliteit aan de ene kant en de scope van jouw proces aan de andere kant.

Module 2: Continuous Flow

In de module Continuous Flow leren we hoe we stapsgewijs het proces verbeteren samen met de werkvloer vanuit het principe incrementeel verbeteren.

Incrementeel verbeteren vanuit Lean wil zeggen dat je de verbetering als onderdeel van het dagelijkse werk implementeert en het tempo afstemt op de ontvangers van de verandering. Hierdoor vergroot je het draagvlak welke de basis is voor Genchi Genbutsu, oftewel verbeteren vanuit ervaren in plaats van bedenken of ontwerpen.

Hierbij ervaren we zowel als actor en als factor hoe we een bedrijfsproces zodanig optimaliseren dat deze afgestemd is op de klantvraag, de stappen in de waardeketen volledig op elkaar afgestemd zijn en iedereen continu bezig is waarde te creëren. We leren niet alleen hoe we principes van Flow en Pull praktisch toepassen, maar ook hoe we de optimale instellingen bepalen. De toestand waarin het proces ‘soepel’ loopt en iedereen bezig is waarde toe te voegen noemen we continuous flow, het ultieme doel in Lean.

Module 3: Quality Management Tools

In deze module leren we hoe we als het proces initieel is verbeterd door Value Stream Mapping, het proces verder verbeteren. Dit doen we met de Quality Management Tools.

De basis voor projectmatig verbeteren in Lean is de A3 en in deze les gaan we aan de slag met een casus uit de beroepspraktijk met (bewerkte) data. We gaan stap voor stap door de casus en leren de verschillende technieken toe te passen. Hiervoor gebruiken we simpele Excel technieken waarmee we leren visueel management in te richten Op deze manier heb je een blauwdruk voor verbeteren met de A3 en Lean.

Verder doen we deze les de examentraining voor Lean enkelvoudig. Voor de Lean Green Belt is dit gelijk de examentraining. Je mag hier het boek erbij houden.

Module 4: Statistische Proces Controle

In de module Statistische Proces Controle leren we hoe we vaststellen dat wat we zeggen wat we doen ook daadwerkelijk doen. We leren hoe we met het procesgedrag verstoringen kunnen vinden en problemen voorkomen. We leren hoe we de basis leggen voor verbeteren met Six Sigma door het verbetergebied vast te stellen met behulp van eenvoudige statistische tools.

Dat doen we aan de hand van een casus uit de beroepspraktijk waarbij we de stappen uit Six Sigma toepassen. Elke verbetermethodiek gaat erover hoe je van een praktisch probleem tot een praktische oplossing komt. Six Sigma voegt hieraan toe het statistische probleem en de statistische oplossing. Die passen we in deze casus toe zodat je een blauwdruk hebt hoe je voor een proces waarop je Lean hebt toegepast, de volgende stappen zet in verbeteren (Six Sigma).

Module 5: Root Cause Analysis

In de module Root Cause Analysis (RCA) leren we hoe we de mogelijke grondoorzaken voor het probleem waardoor we niet aan de vereiste kwaliteit voldoen, kunnen vinden. Dat doen we voor 3 praktische toepassingen: een toepassing uit de industrie, een toepassing uit de logistiek en een toepassing uit de dienstverlening.

Verder doen we deze les de examentraining voor Six Sigma enkelvoudig. Voor de Lean Six Sigma Green Belt is dit gelijk de examentraining. Je mag het boek erbij houden.

Module 6: Lean Advanced

In de eerste drie modules hebben we geleerd hoe we een enkelvoudig probleem in kaart brengen, analyseren en diagnosticeren. Wat doe je echter als er meerdere processen door elkaar lopen? Dan kun je ze 1-voor-1 in kaart brengen of een geïntegreerde aanpak gebruiken. In deze module leren we de zogenaamde Black Box technieken. Dat doen we aan de hand van een casus uit de dienstverlening.  Waarbij we interactief aan de slag gaan met de groepstechniek die wordt toegepast.

Verder hebben we nog een casus uit de woningbouw, waarbij we stil staan bij het toepassen van Lean in complexe omgevingen en hoe je succesvol de omgeving meeneemt. De techniek die hier wordt toegepast in de Complexity Value Stream Map. Tenslotte oefenen we tussendoor met het spaghetti diagram.

Module 7: World Class Manufacturing

In de module World Class Manufacturing leren we hoe we naar de zogenaamde Gold Standard gaan en hoe we dit inrichten. Dit doen we aan de hand van een simulatie waarbij we aan de hand van de handvatten van TPM een optimaal proces inrichten. Waar in de eerdere simulatie we te maken hadden met een ‘gegeven’ proces ligt hier de nadruk op het in 1 keer goed inrichten met de handvatten van Lean en meer specifiek TPM. Verder doen we deze les de examentraining voor Lean meervoudig.

Module 8: Six Sigma DMAIC

In de module Six Sigma DMAIC leren we hoe we in elke stap van de DMAIC statistiek toepassen om van het praktische probleem tot de praktische oplossing te komen. Dit doen we voor verschillende casussen met echte data en hiervoor gebruiken we Minitab®, wat wereldwijd het nummer 1 programma is voor Six Sigma en je als Black Belt moet kennen.

Module 9: Problem Solving Advanced

In de module Problem Solving Advanced leren we hoe ermee omgaan als niet duidelijk is waar nu precies het probleem zich bevindt of als meerdere processen door elkaar lopen. Dan kun je uiteraard elk probleem 1 voor 1 oppakken, of de geïntegreerde problem solving tools uit Six Sigma toepassen. In deze les gaan we aan de slag met de door 5ST3PS ontwikkelde Black Box technieken die de Black Belt effectiever maken en ervoor zorgen dat je tot een doorbraak kunt komen, waar je met andere technieken daar veel langer voor nodig hebt.

Dit doen we aan de hand van een casus uit de zorg die we doorlopen aan de hand van de DMAIC, de probleemoplossende aanpak uit Six Sigma. Verder behandelen we nog een praktische casus uit de service industrie waarbij je de afweging moet maken of je aan de slag gaat met historische (vervuilde) data of nieuwe data genereert.

Module 10: Design of Experiment

In de module Design of Experiment (DoE) leren we hoe we een experiment opzetten om snel informatie te krijgen over de optimale instellingen voor een proces of een product of zelfs een dienst. Veel organisaties hebben te maken met vervuilde data: door een DoE kunnen we snel informatie verzamelen om zo de tijd Time-to-Market te verkorten. De DoE is één van de krachtigste technieken van Six Sigma. In deze module leren we hoe we een DoE opzetten en uitvoeren en wat we kunnen met de resultaten aan de hand van een simulatie waarbij de projectmatige opzet van Design for Six Sigma wordt behandeld.

Trainingskalender

Onze opleidingen kennen een startgarantie, dat wil zeggen dat we garanderen dat je op startdata kunt beginnen met de opleiding.

Wat kun je doen als Lean Six Sigma Black Belt?

De Lean Six Sigma Black Belt opleiding combineert het beste van twee werelden: Lean en Six Sigma. Wanneer je Lean en Six Sigma beheerst, kun je ervoor zorgen dat je organisatie sneller inspeelt op een veranderende markt. Een Lean Six Sigma Black Belt is in staat om:

 • Procesmatige problemen op te lossen
 • Kostenbesparingen te realiseren
 • Het personeel te betrekken

Kort samengevat zorgt een Lean Six Sigma Black Belt er dus voor dat de kwaliteit omhoog gaat, terwijl de kosten dalen. Organisaties die werken met Lean Six Sigma realiseren doorgaans snel kostenbesparingen van minimaal 10%. De Lean Six Sigma Black Belt speelt hierin een sleutelrol en fungeert als projectmanager bij deze veranderingen.

Wat leer je allemaal tijdens de Lean Six Sigma Black Belt opleiding?

Tijdens de Lean Six Sigma Black Belt opleiding leer je:

 • Verspillingen wegnemen
 • Processen realiseren die presteren tegen de laagste kosten en met hoogste kwaliteit
 • Grondoorzaken voor hardnekkige problemen vinden en wegnemen
 • Statistiek gebruiken om problemen te voorkomen
 • Inspelen op veranderingen zonder dat de processen eronder leiden
 • Projectmatig problemen oppakken en deze resultaatgericht oplossen
 • Mensen betrekken en intrinsiek motiveren voor Lean en Six Sigma
 • Een proces of product in een keer goed neerzetten

Wat zit er inbegrepen bij de Lean Six Sigma Black Belt cursus?

De Lean Six Sigma Black Belt cursus kost € 4350,-. Dit bedrag is inclusief:

 • Het boek Lean Six Sigma van uitgeverij Noordhoff
 • Toegang tot al het andere cursusmateriaal en de online leeromgeving
 • Tien keer een dinerarrangement en onbeperkt koffie en thee
 • Het examen

Praktische informatie over de Lean Six Sigma Black Belt cursus

Voor wie is de cursus?

Onze Lean Six Sigma Black Belt cursus is ideaal voor project- en kwaliteitsmanagers die bedrijfsprocessen willen optimaliseren. Na afloop van de cursus kun je als Lean Six Sigma expert functioneren binnen je organisatie en ben je in staat om een Lean Six Sigma Green Belt aan te sturen.

Gelden er toelatingseisen?

In principe niet. Iedereen kan zich inschrijven, maar houd er wel rekening mee dat het niveau van de cursus vergelijkbaar is met dat van een hbo-opleiding.

Uit hoeveel lesdagen bestaat de cursus?

De cursus bestaat uit tien lesdagen en de lessen worden doordeweeks gegeven.

Is 5ST3PS geaccrediteerd?

Ja, na het behalen van je examen kun je aan de slag als Lean Six Sigma Black Belt professional.

Veelgestelde vragen over Lean Six Sigma Black Belt

Wat houdt Lean in?

Lean richt zich op het optimaliseren van werkprocessen. Het door autofabrikant Toyota ontwikkelde principe haalt overbodige handelingen uit werkprocessen, zodat alleen het waardevolle overblijft. De klantbehoefte staat hierbij centraal.

Wat houdt Six Sigma in?

‘’Meten is weten’’ vormt de basis voor Six Sigma. Processen kun je namelijk pas goed beheersen als je weet hoe ze exact verlopen, waardoor je ze vervolgens kunt meten. Six Sigma is een strategie waarbij je statistische gegevens en analytische technieken aanwendt om operationele prestaties te meten en verbeteren.

Hoe worden Lean en Six Sigma door elkaar aangevuld?

Lean is iets meer back to basic, waardoor deze methodiek doorgaans gebruikt wordt aan het begin van een veranderingsproces. Met behulp van Six Sigma ga je verder de diepte in en voer je veranderingen door die statistisch onderbouwd zijn.

Hoe lang duurt de Lean Six Sigma Black Belt opleiding?

Je wordt in 10 lesdagen opgeleid tot Lean Six Sigma Black Belt. De lessen worden gegeven op doordeweekse dagen van 13:00 tot 21:00 uur. Je kunt de Lean Six Sigma Black Belt dus goed combineren met werk.

Wat is het verschil tussen de Green Belt en Black Belt?

Een Green Belt kan binnen een organisatie gezien worden als een Lean Six Sigma projectleider. Een Green Belt is bekend met technieken en tools om verbeterprojecten op te zetten en leiden. Als Black Belt ben je doorgaans fulltime met Lean bezig, bijvoorbeeld met het opzetten en begeleiden van grotere Lean programma’s. Een Black Belt zorgt ervoor dat processen dusdanig verbeterd worden, dat de organisatie strategische doelen gaat behalen. De Black Belt is daarnaast in staat om Green Belts alsmede teamleiders of managers aan te sturen en te coachen.

Hoe ziet het Lean Six Sigma Black Belt examen eruit?

Door middel van het examen toetsen we of je over de competenties beschikt die horen bij de Lean Six Sigma Black Belt opleiding. Het examen bestaat uit open vragen en deze sluiten aan bij de Body Of Knowledge van ASQ, het wereldwijde onafhankelijke kennisinstituut voor kwaliteit.

Kan ik het diploma ook internationaal gebruiken?

De examens worden afgenomen door International Lean Six Sigma Institute. We nemen dus niet zelf examens af wat de meeste aanbieders wel doen. Hierdoor weet je dat je een echt certificaat krijgt.

Volg ons op LinkedIn

Volgen